Aðferð – Upfit ofan frá

Many shawls on my website are knitted from the top down and start with a garter tab cast on. This is how it is usually done and how I explain it:

Uppfit ofanfrá (garter tab cast on): þetta er prjónatækni til að prjóna hyrnur með garðaprjónsbryddingu. Þá er prjónaður lítill ferhyrningur (t.d. 3 L prj í 7 umf) og lykkjur teknar upp á prjóninn og prjónaðar á þremur hliðum á ferhyrningnum: en það gerir kleift að prjóna í 3 áttir á sama tíma. Þannig myndast óslitin garðaprjónsbrydding í kringum sjalið.

Now here is another method, quick and straight to the point, that I particularly like when using my very fine lace yarn Love Story. For the clarity of this tutorial however, I used a bulky yarn. I made a 3 sts border (CO 3 stitches) and picked up 1 central stitch, for a total number of 7 sttitches at the end (3+1+3).

Hér er önnur aðferð, fljótlegri og sem kemur beint að efninu, sem mér líkar sérstaklega vel þegar ég er að nota fína blúndugarnið mitt Love Story. Í kennslumyndbandinu mun ég nota gróft garn svo þetta sjáist betur. Ég gerði 3ja lykkju kant (fitjaði upp á 3 lykkjur) og tók upp 1 miðju lykkju, samtals 7 lykkjur (3+1+3).

Hold the 2 needles together in you left hand and place yarn between needles, tail facing you.

Haldið 2 prjónum samhliða í vinstri hendi ( notið langan hringprjón). Staðsetjið garnið milli prjónanna, endinn snýr að þér.

Wrap yarn around the two needles, wrapping towards you. Once = one stitch

Vefðu garninu í áttina að þér utan um prjónana (vefðu rangsælis) Einn hringur = ein lykkja

Twice = 2 stitches (if you make a 2 sts border = cast on 2, that’s enough)

Tveir hringir = 2 lykkjur ( ef þú gerir kant sem er 2 lykkjur = fitjið upp 2 lykkjur, það nægir)

Three times = 3 stitches  (for a 3 sts border).

Þrír hringir = 3 lykkjur ( fyrir kant sem er 3 lykkjur)

Pull the needle below (loops still on the cord) and knit the 3 loops on top needle with it (row 1).

Dragðu prjóninn sem er nær þér (lykkjurnar eru ennþá á snúrunni) prjónið lykkjurnar 3 sem er á prjóninum fjær þér með prjóninum sem þú dróst í gegn.

All 3 loops are knitted but the last one is barely a stitch and not secured.

Þá ertu búin að prjóna lykkurnar 3, ath síðasta lykkja er varla lykkja þar sem endinn er laus.

Turn your work (holding this last „stitch“).

Snúið prjóninu við (haltu fast við lausa endann)

Knit the 3 stitches (row 2).

Prjónið lykkjurnar 3 ( umf 2)

Now all stitches are secured.

Nú eru allar lykkjurnar fastar.

 

Continue knitting back and forth for the requested number of rows (I had 5 rows in all in this example).

Prjónið áfram fram og til baka þangað til viðeigandi umferðafjölda er náð ( ég var með 5 umf allt í allt í sýnishorninu) GETUR VERIÐ AÐ UMFERÐINAR SÉU 6??

You now have your little rectangle tab and are ready to pick up and knit the central stitch (or more stitches if the pattern requires).

Núna ertu með lítinn ferning og getur tekið upp og prjónað miðju lykkjuna (eða þær lykkjur sem um er beðið í uppskriftinni)

The central stitch has been picked up and knitted.

Taktu upp miðjulykkju og prjónaðu hana

Knit the last 3 stitches on left needle.

Prjónið seinni lykkjurnar þrjár á vinstri prjóni.

Turn your work and you’re ready to start your shawl with 7 stitches on teh needle: 3 garter stitch borders on each side and one middle stitch.

Snúðu prjóninu við og nú ertu tilbúin til að byrja á sjalinu með 7 lykkjur á prjóninum. 3 garðaprjóns kantlykkjur á hvorri hlið og ein miðju lykkja.

You can use this technique to start the following shawls:

Þú getur notað þessa aðferð til að byrja á eftirfarandi sjölum:

Icelandic spring shawl with Gilitrutt

Icelandic spring shawl with Love Story

Margrét

Melrós

Icelandic shawl from the Cathare people

Rebekka

Brennu-Njáll

 

 

Varan er eining til á: English French